Historie systému Formica

F. Mravenec 1.32 v grafice CGA (s rozlišením 320 x 200 bodů) Systém Formica je původní český software pro návrh desek plošných spojů. Jeho historie sahá do roku 1983, kdy byl vytvořen jeho prapředek, pracující na stolním počítači Hewlett-Packard HP 9845A (v němž se program v BASICu dělil s daty o asi 61 KB paměti RAM). V roce 1986 byl tento program přenesen na počítače kompatibilní s IBM-PC a do jazyka Pascal. Tak vznikl F. Mravenec, který byl postupně rozšiřován o podporu nových grafických desek i výstupy pro další technologická zařízení a v roce 1988 uveden na československý trh. Jeho verze 3.0 přinesla zvětšení pracovní plochy a nový formát souborů, verze 3.20 autorouter a nápisy na desce, a až verze 3.50 se stala skutečně WYSIWIG. Systém F. Mravenec však vždy zůstal omezen rastrem a dvěma vodivými vrstvami.

Počátkem roku 1993 začal vývoj koncepčně nového systému, Formica, vystavěného na poněkud odlišných principech. K němu jsem tehdy přizval RNDr. Ivo Křivku, CSc., který se od té doby zabývá schematickým editorem. Formica 4.0 přinášela zejména 16 vrstev, opuštění rastru, knihovny součástek, množinové operace, kruhové oblouky, testování návrhových pravidel, výstupní generátory integrované přímo do programu, ovládání makry a mnoho dalších změn.

Verze 4.1, uvolněná v roce 1996, obsahovala především podporu pro inverzní (napájecí) vrstvy, zdvojnásobení počtu typů pájecích bodů a prvků desky, logické typy prvků i ve schematickém editoru, optimalizace v autorouteru, funkce undo a drag a tisk v odstínech šedi. Do verze 4.2, která byla na trhu od konce roku 1997, byly doplněny mj. speciální nápisy, množinové operace i v editoru schematu a přečíslovávání referencí.

V letech 1998-99 byl systém přenesen na platformu Windows 95/98/NT. Nejpozději někdy v této době překročil jeho rozsah 100 000 řádek zdrojového textu (v Object Pascalu). Verze Formica 4.21 přitom zůstala ovládáním shodná s verzí 4.2, zatímco následující verze 4.30, jejíž vývoj byl uzavřen počátkem roku 2002, ovládání systému v několika směrech rozšířila a zároveň i zjednodušila.

Vývoj pokračoval současnou verzí 4.40, která je v prodeji od konce roku 2004. Novinkám v ní se podrobněji věnují samostatné stránky, zde tedy stačí zmínit, že (vedle mnoha desítek větších i menších zjemnění funkce a ovládání programů) hlavními změnami bylo celkové rozšíření parametrů, nový rip-up-and-retry router, průběžná kontrola netlistu a autorouter i ve schematickém editoru. Ještě v průběhu šíření verze 4.40 do ní byla doplněna další podstatná funkce, kladení spojů na izolační vzdálenost. Díky novému systému licenčních certifikátů si uživatelé mohou verzi 4.40 sami aktualizovat z vystavených instalačních sad.

P.H.


5. listopadu 2007