Editor schematu
systému FORMICA 4.40

Klikněte pro větší obrázek (vyžaduje javascript) Tato stránka uvádí základní parametry editoru schematu, který je součástí systému FORMICA. K bližšímu seznámení s editorem Vám nejlépe poslouží volně šiřitelná podoba systému FORMICA, v níž naleznete freewarovou verzi editoru, kterou můžete užívat k vytváření malých schemat, omezených počtem vývodů a součástek. Zároveň každá instalační sada obsahuje prohlížeč, který dovolí schemata libovolné složitosti nejen zobrazovat, ale také z nich generovat netlisty a dokumentaci.Přehled parametrů schematického editoru verze 4.40:

 • určen pro operační systémy Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP / Vista

 • schema až o 127 listech
 • rozměr listu až 16000 x 16000 jednotek (A6 až A0)
 • až 200000 objektů ve schematu
 • každý objekt je označen jedním z 16 logických typů, kterým jsou přiřazeny nastavitelné barvy, tloušťky a provedení čar
 • logické typy vodičů přenositelné do netlistu
 • součástky mohou mít až 32 sekcí
 • každá součástka s až 127 grafickými podobami (které se mohou lišit velikostí, rozložením vývodů, vyhovovat různým normám, obsahovat skryté napájecí vývody, odpovídat různým de Morganovým ekvivalentům apod.)

 • vodiče, sběrnice, návěští (labely), neviditelné napájecí vývody (power)
 • plné, čárkované, tečkované a čerchované čáry
 • oblouky, kvadranty, kružnice, rámečky, vyplněné obdélníky a kruhy
 • bitmapy (loga, průsvitky, "vodotisky")
 • české (a slovenské) nápisy; celá znaková sada Windows 1250
 • zarovnání textů doprava a doleva, centrování
 • speciální nápisy (které se při výstupu nahradí aktuálním datem, časem, číslem výkresu, apod.)

 • podpora pro pravoúhlé a diagonální kreslení
 • automatické napojování vodičů (junctions)
 • inteligentní rozmísťování vodičů (autorouter)

 • předběžná indikace změn zapojení při editaci; nezamýšlené změny možno zakázat
 • on-line indikace elektrických chyb v aktuálním zapojení včetně nezapojených vstupů
 • průběžné porovnávání netlistů; možnost "zafixovat" referenční zapojení
 • nástroje usnadňující uvedení schematu do souladu s referenčním netlistem (usnadnění přenosu změn provedených editorem desky zpět do výchozího schematu)

 • tažení, přesuv, rotace a zrcadlení bloku; mazání bloku
 • v průběhu tažení vodivé spoje průběžně tvarovány routerem
 • kopírování bloku s možností inkrementace a automatického přeznačení
 • přesuv a kopírování na jiný list schematu
 • zápis a čtení bloku do a ze souboru
 • přečíslování referencí, textové substituce

 • postupné rušení a zpětná obnova libovolně dlouhé posloupnosti editačních operací ("undo", "redo")

 • blokové operace rozšiřitelné na uživatelem vybranou množinu objektů; řada editačních operací nad označenými objekty
 • více než 70 kritérií pro určení příslušnosti objektu k množině
 • výpočty sjednocení, průniků, rozdílů a doplňků množin

 • vyhledávání objektů (nápisů) různých tříd textovou maskou
 • zvýrazňování jednotlivých spojů, spojek a větví
 • konfigurovatelná, on-line indikace elektrických chyb včetně nezapojených vstupů

 • vzájemně kombinovatelné, "ortogonální" příkazy
 • "rychlé" editační klávesy použitelné nezávisle na aktuálním režimu
 • předdefinovaná a uživatelsky definovatelná makra (204 definovatelných kláves)

 • možnost spustit editor z příkazového řádku s vypnutým grafickým uživatelským rozhraním; tak lze např. vytvářet výstupy v dávkovém režimu nebo spouštět jednoduché úkony (tisk, generování netlistu) přímo z Windows Exploreru

 • schema použitelné jako knihovní soubor a naopak
 • průběžně konfigurovatelný knihovník
 • výběr z knihovny jménem součástky nebo jeho částí (maskou), příp. v kombinaci se jménem pouzdra nebo jeho částí
 • výběr z knihovny prostřednictvím menu s průběžným zobrazováním schematických značek příp. pouzder při jeho procházení
 • grafický editor knihovních prvků přímo v programu

 • výstup netlistu ve formátech Formica, F. Mravenec a CadStar
 • rozpisky součástek (BoM) přenositelné do tabulkového procesoru MS Excel (formát CSV) a textového editoru MS Word (formát RTF)

 • generování výstupních souborů ve formátech PostScript, PDF (prostřednictvím programu GhostScript), DXF, TIFF, PCX, EMF (metafile) a HP-GL (plottery)
 • tisk jak přes rozhraní Windows, tak přes vlastní generátory pro některé typy tiskáren - laserové (7 rozlišení), tryskové (8 barev, 18 rozlišení) a maticové (14 rozlišení)
 • tisk bitové mapy v barvách a ve stupních šedi (100, 75, 50, 25 a 12,5%)
 • podpora tisku výkresu na více stránek

 • kontextová nápověda (k položkám menu, dialogům a chybovým hlášením)
 • průběžně zobrazovaná jednořádková nápověda
5. listopadu 2007