Formica 4.40

Návrhový systém Formica 4.40 sestává z editoru plošného spoje a ze schematického editoru; oba mají své samostatné instalační sady. Každý editor existuje v několika podobách:

ikona programu Layout.exe Editor Layout pro hardwarový klíč HASP. Maximální počet součástek a vývodů je určen licenčním certifikátem. Plně funkční, pro běžnou práci návrháře desek.

ikona programu LayoutG.exe "Technologická verze". Jen pro generování výstupu na všechna technologická zařízení a dokumentace, nedovoluje editovat desku. Počet součástek ani vývodů není omezen. Pro výrobce DPS a pracovníky bez oprávnění zasahovat do návrhů desek. Využitelná také jako prohlížeč desek nebo knihoven. Součást instalační sady pro klíč HASP, ten však nevyžaduje.

ikona programu Layout Volně šiřitelná podoba editoru. Složitost desky omezena počtem 40 součástek a 150 vývodů. Funkčnost jinak shodná s profesionální verzí. Pro domácí použití, výuku a návrh jednoduchých desek. Součást volné instalační sady.

ikona programu LayoutD.exe Demonstrační verze. Funkčnost shodná s profesionální podobou editoru, nedovoluje však zápis souborů. Využitelná i jako prohlížeč desek nebo knihoven. Součást volné instalační sady.


ikona programu Schema.exe Schematický editor pro hardwarový klíč HASP. Maximální počet součástek a vývodů je určen licenčním certifikátem. Plně funkční, pro běžnou práci návrháře.

ikona programu Schema.exe Volně šiřitelná podoba schematického editoru. Složitost schematu omezena počtem 40 součástek a 150 vývodů. Všechny funkce shodné s profesionální verzí. Pro domácí použití, výuku a návrh jednoduchých schemat. Součást volné instalační sady.

ikona programu Schema.exe Prohlížeč. Nedovoluje schema editovat ani zaznamenávat do souboru. Počet součástek a vývodů není omezen. Umožňuje generování netlistů a dokumentace. Pro výrobce DPS nebo pracovníky bez oprávnění zasahovat do schemat. Využitelný také jako prohlížeč schemat a knihoven. Součást obou instalačních sad schematického editoru.


Editory v profesionální podobě se dodávají s lokálním nebo síťovým klíčem HASP. Síťový klíč může být výhodný i s jedinou licencí – dovoluje např. spouštět schematický editor z jiného počítače než editor desky. Každý síťový klíč HASP přitom lze užívat i jako lokální.


Klikněte pro větší obrázek (vyžaduje javascript)


9. června 2008