Dopisy distributorů

Tato stránka obsahuje jádro dopisů, které v minulých letech rozeslali uživatelům systému Formica jeho distributoři.

Editor plošných spojů a schematický editor v nové verzi 4.40 mají své samostatné stránky. Vedle toho je průběžně aktualizován soubor Zmeny.txt, podrobně pokrývající vývoj programu Layout verzí 4.30 a 4.40.
25. listopadu 2004

Vážení uživatelé systému Formica,

Nová verze 4.40 přichází na trh až v letošním roce, tedy s delším odstupem, než v jakém po sobě následovaly jeho jednotlivé verze v minulosti, ale rozsah i počet změn to tentokrát přinejmenším vyvažují. Celkově bylo hlavní snahou autorů ovládání systému co nejvíce zjednodušit; ačkoliv základní struktura menu zůstala stejná, bylo několik příkazů doplněno či posíleno tak, aby umožňovaly pohodlnější a efektivnější práci. Zároveň však autoři využili nárůstu výkonu a paměťové kapacity počítačů k zabudování zcela nových autorouterů a také k několikanásobnému zvýšení parametrů systému, což se uplatní především u složitějších desek plošných spojů, zejména s rozlévanou mědí.

S přehledem nových vlastností verze 4.40 se můžete seznámit na www.formica.cz, kde je změnám v každém z editorů této verze věnována samostatná stránka. Následující výčet jen upozorňuje na nejvýraznější novinky.

Editor desky:

 • až 200000 prvků, 24 vrstev, 256 logických typů pájecích bodů (a také 32 typů čar a 10000 součástek)

 • rip-up-and-retry router, optimalizace s lineárně měněnými parametry, jednoduché základní nastavení

 • manuální autorouter a další nové režimy ukazatele, zejména upravený Drag

 • prohlížení pouzder součástek při výběru z knihovny; zobrazování vnitřní struktury vodičů

 • uvolněny zdrojové texty výstupních generátorů včetně výstupu pro osazovací automat

Schematický editor:

 • automatická kontrola průběžně odlišuje vzhledové úpravy schematu od nežádoucích změn zapojení

 • autorouter v režimech Drag a Draw sám hledá optimální tvar vodičů a řeší (či indikuje) kolize

 • výstupy doplněny o nové funkce a formáty: soupiska materiálu (BOM) ve formátu CSV a RTF

Oba editory:

 • další speciální klávesy, pracující v systému menu i v jednotlivých editačních režimech

 • makra ukládána do textového formátu; celkem 204 předefinovatelných kláves; historie vstupních řádek

 • výstup ve formátu TIFF; nový samostatný kanál (nové menu) pro tisk desky a pro BOM

Společným novým rysem jsou také licenční certifikáty, které Vám umožňují stahovat instalační sady aktuální verze z našich www stránek. Jakožto stávající uživatelé systému Formica si však již nyní můžete i bez nich volně stáhnout novou verzi 4.40 s omezením na 70 součástek a 350 vývodů, a se svým hardwarovým klíčem HASP v ní pracovat na jednodušších návrzích.
14. dubna 2000

Právě uplynulý rok byl prvním rokem, v němž je systém Formica šířen převážně ve verzi pro 32-bitové operační systémy Windows 95/98/NT/2000. Jeho vývoj ovšem pokračuje dál. V posledním roce bylo naší snahou zároveň zachovat i rozšířit ovládání systému, který je nyní dostupný ve verzi 4.30.

Nejvíce patrnou změnou je procentuální vyjádření měřítka, potřebné pro zobrazování desek plošných spojů ve větším zvětšení (až čtyřnásobek dosavadního maxima). Spolu s ním bylo přepracováno i menu Zoom. Ostatní úpravy však původní ovládání ponechávají beze změny tak dlouho, dokud nové funkce sami nevyužijete.

K ovládání editoru bylo doplněno 16 speciálních kláves. Ty dovolují například stiskem jediné klávesy odstranit spojku, zatímco umísťujete součástku, měnit šířku spojové čáry v průběhu jejího kreslení nebo výšku či vrstvu nápisu během jeho umísťování — to vše bez nutnosti přerušit dosavadní činnost či vůbec otevřít menu. Stejně tak lze nyní vkládat oblouky a kružnice i od jejich obvodu (tj. nejen od středu) či překlopit vkládané segmenty pouhým přidržením klávesy Shift. Výsledkem je překvapivé zjednodušení všech ručních editací, ať již vyjádřené v počtu stisků kláves, anebo pozornosti, kterou tato práce vyžaduje.

Počet kláves definovatelných jako makro byl rozšířen o 20; včetně makra, které se — je-li definováno — vyvolává automaticky při spuštění programu, a dalšího, vyvolávaného při každém vstupu do editoru součástky. Ti, kteří maker využívají v širším rozsahu, pravděpodobně přivítají výpis jejich kompletních definic do tabulky.

Převzetí rozměrů prvků z jiné desky plošného spoje lze podmínit jejich užitím v editované desce či zvýrazněním. To může usnadnit práci s tabulkou rozměrů prvků v případě, kdy knihovny obsahují nově definované prvky. Kterékoliv menu pro výběr logických typů ostatně nyní ukazuje počet jejich užití na desce, což zjednodušuje základní orientaci.

Ve skutečnosti se celkem jedná o více než 80 různých úprav, oprav a zjemnění, které zde nelze vyjmenovat všechny. Upozorňujeme proto už jen na tři:

 • Libovolnou skupinu označených prvků můžete dále umísťovat jako součástku.
 • Seznam součástek je porovnáván se skutečností.
 • Systémová tiskárna Windows může tisknout matrice i inverzně.

Ceny systému zůstávají v zásadě beze změny. Všichni uživatelé, kteří si zakoupili verzi 4.21 v libovolné podobě, obdrží příslušnou podobu verze 4.30 zdarma.
28. září 1999

V průběhu roku 1998 byly funkce systému Formica 4.2 i jeho ovládání měněny jen nepatrně;1 probíhal však přenos celé aplikace pod operační systémy Windows 95, 98 a NT. Výsledkem nyní je Formica 4.21, 32-bitová aplikace.

Po jistou dobu tak budou vedle sebe existovat dvě funkčně ekvivalentní verze, pro DOS i pro Windows, později bude dále rozvíjena pouze ta druhá. Těžištěm dalšího vývoje systému je především vestavba bezrastrového autorouteru. S ní se budou pojit také změny vnitřních datových struktur, formátu souborů a v důsledcích i úpravy ovládání.

Na výstavě INVEX byl v prodeji malý systém Formica 4.2, omezený počtem 70 součástek a 350 vývodů. I přes velmi výhodnou cenu tento systém zahrnuje též tištěné manuály.2 Jeho řádně registrovaným uživatelům bude systém se stejným omezením zaslán také ve verzi 4.21 pro Windows.

Systém Formica 4.21 a Formica 4.2 má stále svoji volně šiřitelnou verzi, dovolující navrhovat schemata i desky (omezené pouze počtem 40 součástek a 200 vývody).


1 Do standardních knihoven bylo přidáno asi 200 schematických značek a 70 pouzder. Tradiční fonty (užívané od roku 1991) byly doplněny jemnějšími a rozšířeny o řecká písmena. Byly vytvořeny grafické drivery pro 256-barevné režimy VESA s rozlišením až 1280 * 1024. K výstupním generátorům přibyly nové, pro fotoplottery řízené ve formátu RS-274X a pro barevný tisk na inkoustových tiskárnách Canon a Epson. Barevný výstup je nyní bez omezení možný i z editoru plošného spoje. K dispozici je také výstup pro osazovací automaty. V roce 1999 byl doplněn generátor formátu DXF a funkce "redo" v editoru plošného spoje.

2 Na jaře 1998 byly manuály systému Formica 4.2 vydány tiskem v nakladatelství BEN - technická literatura.


5. listopadu 2007