Instalování systému Formica 4.40 s klíčem HASP

Zde je krok za krokem uveden postup instalace návrhového systému Formica 4.40 s lokálním hardwarovým klíčem HASP:

 1. Instalujte drivery klíče HASP, např. z této sady.
 2. Klíč připojte do příslušného portu počítače (USB nebo LPT). (Tímto pořadím kroků zabráníte, aby si Windows instalovaly vlastní drivery portu, které by mohly překážet.)
 3. Instalujte editory systému Formica (pro klíč HASP), např. ze stránky Download. I bez licenčního certifikátu bude každý z editorů funkční, ale pouze pro schemata a desky omezené 60 součástkami a 200 vývody.
 4. Spusťte některý z obou editorů a zašlete signaturu klíče autorovi, nejsnáze pomocí příkazu Help | Send Signature.
 5. E-mailem obdržíte textový soubor, obsahující licenční certifikát. (Jeho odeslání může být podmíněno uhrazením ceny softwaru distributorovi.)
 6. tlačítko Install Licenční certifikát přečtěte v jednom z editorů pomocí tlačítka Install v úvodním okně programu.
 7. Program opusťte. Protože se licenční certifikát uložil do klíče, oba editory budou od příštího spuštění pracovat s parametry, určenými licencí.


Poznámky:

 • Budete-li si později aktualizovat některý z editorů, stačí provést krok 3.
 • Jestliže budete potřebovat instalaci přenést na jiný počítač, stačí kroky 1 až 3.
 • U síťových instalací je licenční certifikát nutno přečíst na tom počítači, do jehož portu je klíč zapojen.
 • Signatura klíče se přečtením licenčního certifikátu změní; z toho důvodu jej lze užít jen jednou.

P.H.


21. února 2014