Program Genlib

Copyright © 2002 Mikoláš Janota

Program Genlib slouží k automatickému generování knihoven součástek do souborů formátu PCB verze 4, který je používán v systému Formica. Vstup tvoří jazyk velmi podobný Pascalu.

Volání

Syntax vstupu

Výstup


Ke stažení:

archiv s programem genlib.exe (228 KB)

ukázka zdrojového textu knihovny

knihovna přeložená programem Genlib (příkazem genlib -o genlib.pcb genlib.pas)