Nejčastější dotazy a odpovědi


Tato stránka soustřeďuje odpovědi na technické dotazy, které se od uvedení systému Formica opakovaly nejčastěji. Nenajdete-li odpověď zde, můžete ji hledat v diskusním fóru nebo svůj dotaz položit tam.

Editor plošného spoje

 1. Jak mohu otočit součástku, kterou právě umísťuji nebo přesouvám?

 2. Nedokáži se dostat z okna, na jeho hranici se mi deska vždy překreslí a myš je pak stržena zpět.

 3. Přechodem na verzi 4.40 se mi přestal překreslovat výřez. Jak si mohu zobrazit tu část desky, která je za hranicí okna?

 4. Potřebuji urovnat názvy součástek, ale v editoru desky s nimi nemohu pohnout. Musím pro každou součástku otvírat editor součástky?

 5. Jak mohu vyměnit již umístěné pouzdro součástky za jiné (a přitom zachovat seznam spojů)?

 6. Součástky se překrývají. Jak uchopím (v režimu Move nebo Drag) tu druhou?

 7. Lze nějak přejmenovat součástky?

 8. Jak označím např. všechny součástky v pouzdře 0805?

 9. Jak poznám, které součástky jsou (třeba i omylem) umístěny na opačné straně desky?

 10. Místo drátových propojek užívám nulové odpory. Jak zajistím, aby program vodič rozdělený takovýmto odporem chápal jako jeden spoj?

 11. Čísla vývodů jsou zobrazována velice drobná, vysloveně nečitelná.

 12. Pájecí body ležící v rozlévané mědi se velmi obtížně pájejí v důsledku odvodu tepla. Lze je nějak tepelně odizolovat?

 13. Jak autorouter donutím navrhovat jednovrstvý spoj?

 14. Může autorouter navrhovat dvouvrstvý spoj bez prokovek?

 15. Lze *.PCB soubory vytvořené verzí 4.30 přenášet do starších verzí?

 16. Jednovrstvé desky si sám vyrábím a potřebuji středy v pájecích bodech pro vedení vrtáků. Může mi je vytisknout také postscriptová nebo windowsovská tiskárna?

 17. Pro domácí výrobu desek bych potřeboval vytisknout matrici inverzně. Jak je to možné docílit?

 18. Když jsem si hotovou desku v pracovní ploše několikrát okopíroval (pro výrobu více desek na jednom přířezu), změnily se mi názvy součástek. Lze se tomu nějak vyhnout?


Editor schemat

Odpovědi na otázky týkající se schematického editoru naleznete v souborech helpu. Na základě korespondence s uživateli je průběžně doplňován soubor Odpovedi.Hlp, který je hypertextovými odkazy propojen s ostatními soubory helpu. V současnosti je takto zodpovězeno 27 často kladených otázek. Zde následuje pouze několik z nich:

 1. Při editaci se mi často stane, že blokovou operací (např. Drag Block) se mi nepodaří uchopit právě ty prvky, které chci. (...) Nejde výběr bloku a výběr jednotlivého prvku kombinovat?

 2. Chci dodatečně odlišit zemnicí spoj tloušťkou od ostatních spojů, což vyžaduje změnit logický typ všech jeho segmentů. Lze to nějak jednoduše provést?

 3. Mohu nějak dosáhnout toho, aby se různé verze téhož schematu daly od sebe po vytištění odlišit?

 4. Musí být v součástce vždy vyplněna položka PACKAGE?

 5. Při kreslení schematu jsem se zatím nezabýval tím, jak budou vypadat pouzdra finálně použitých součástek. (...) Část obecných odporů bych teď ale chtěl změnit na TRxxx. Lze k tomu použít množinové operace?

 6. Mám schematický soubor, v němž jsem si některé součástky sám vytvořil. Jak je mám zařadit do knihovny?


Systém Formica

 1. Kdy bude Formica dostupná pro operační systém Linux?

 2. Vždy při startu programu nejprve provedu tytéž operace. Mohu si je nějak zmechanizovat?

 3. To si mám z obrazovky všechno opisovat?

 4. Na počítači s procesorem Intel Celeron 300 MHz mi nejdou spustit programy LAYOUT-D, LAYOUT-F a SCHEME-D. Po spuštění vypíše program chybu: Runtime error 200 at xxxx:yyyy.
Editor plošného spoje

 1. Jak mohu otočit součástku, kterou právě umísťuji nebo přesouvám?

  Součástku (a podobně i nápis, pájecí bod či skupinu prvků) pohybující se spolu s ukazatelem lze otáčet o 90° klávesou <Tab> nebo středním tlačítkem myši. Podrobnosti byste našli v nápovědě programu Layout.


 2. Nedokáži se dostat z okna, na jeho hranici se mi deska vždy překreslí a myš je pak stržena zpět.

  Ve verzi 4.30 (a starších) je automatické překreslování výřezu aktivní stále. Abyste se šipkou myši dostali ven z okna, stačí zobrazit menu (např. mezerníkem). Od verze 4.40 lze překreslení podmínit další klávesou – defaultně je to <Ctrl>.


 3. Přechodem na verzi 4.40 se mi přestal překreslovat výřez. Jak si mohu zobrazit tu část desky, která je za hranicí okna?

  Chování verze 4.30 můžete obnovit nastavením přepínače Options | Panning | Panning Qualifier = None. Výhodnější však pravděpodobně bude zvyknout si užívat některou klávesu (<Ctrl>, <Alt> nebo <Shift>) podmiňující překreslení výřezu.


 4. Potřebuji urovnat názvy součástek, ale v editoru desky s nimi nemohu pohnout. Musím pro každou součástku otvírat editor součástky?

  Ne, to je zcela zbytečně složité. V režimu ukazatele Move (Pick) nebo Drag (Pick) můžete uchopit jakýkoliv prvek, indikovaný ve druhé řádce obrazovky. Aby součástky nezastiňovaly svoje názvy, stačí nastavit příslušnou vrstvu (obvykle 21 ve verzi 4.40 nebo 13 ve starších) jako aktivní. K tomu můžete užít i standardní makro <Ctrl-S>.


 5. Jak mohu vyměnit již umístěné pouzdro součástky za jiné (a přitom zachovat seznam spojů)?

  Stačí v režimu Place Component nové pouzdro umístit přes staré (tj. tak, aby v okamžiku pokládání bylo staré pouzdro indikováno ve druhé řádce okna aplikace). Odpovíte-li kladně na následující otázku, pouzdra se zamění.


 6. Součástky se překrývají. Jak uchopím (v režimu Move nebo Drag) tu druhou?

  Ukažte na některý její pájecí bod a pak odpovězte, že si přejete pohybovat celou součástkou.


 7. Lze nějak přejmenovat součástky?

  Ano, stačí užít režim Edit | Edit Text pro jejich názvy.


 8. Jak označím např. všechny součástky v pouzdře 0805?

  Předpokládejme, že označení jejich pouzder skutečně obsahuje řetězec "0805". Pak užijte postup:

  • Select | Select | Text | Masked | *0805
  • Select | Qualify | Components | Packages
  • Select | Select | Components | Marked

 9. Jak poznám, které součástky jsou (třeba i omylem) umístěny na opačné straně desky?

  Zvýrazněte je příkazem Select | Select | Components | Mirrored.


 10. Připravuji jednovrstvou desku v technologii SMD, přičemž místo drátových propojek užívám nulové odpory, které během návrhu desky umísťuji podle potřeby. Jak zajistím, aby program vodič rozdělený takovýmto odporem chápal jako jeden spoj?

  Situace je řešena na desce kbd_4.pcb v galerii desek. Odpor např. R28 má pájecí body na vrstvách 5 a 6, přičemž na vrstvě 6 jsou propojeny segmentem spojové čáry. (Vrstva 6 zde slouží jen k zachování konektivity v editoru, při generování technologických výstupů je potlačena.) Pájecí body nulového odporu není nutno číslovat.

  Takovýmto řešením zároveň zachováte korespondenci seznamu spojů se schematem, aniž byste byli nuceni do něj nulové odpory zpětně zanášet na přesné místo (které ostatně ani nemusí existovat, pokud se ve schematu spoj větví jiným způsobem než na desce).


 11. Čísla vývodů jsou zobrazována velice drobná, vysloveně nečitelná.

  Nastavíte-li v menu Graphics | Thresholds | Pin Numbers hodnotu 50 nebo menší, budou čísla vývodů zobrazována dvakrát větší (od verze 4.30).


 12. Pájecí body ležící v rozlévané mědi se velmi obtížně pájejí v důsledku odvodu tepla. Lze je nějak tepelně odizolovat?

  Stačí nastavit Place | Pour Copper | Marked Elements = On, pájecí body označit a opatřit jedním či několika segmenty z nich vycházející spojové čáry (které označeny nebudou).


 13. Jak autorouter donutím navrhovat jednovrstvý spoj?

  V menu Autorouter | Costs & Weights musíte všechny ceny na straně B nastavit na nulu. Ve verzi 4.40 lze totéž provést i snáze, pomocí menu Autorouter | Quick Setup.


 14. Může autorouter navrhovat dvouvrstvý spoj bez prokovek?

  V menu Autorouter | Costs & Weights je třeba nastavit cenu prokovky (Via Cost) na nulu.


 15. Lze *.PCB soubory vytvořené verzí 4.30 přenášet do starších verzí?

  Pokud je měřítko v rozsahu 1 až 50%, lze soubory číst programem Layout verzí 4.1, 4.2 a 4.21.


 16. Jednovrstvé desky si sám vyrábím a potřebuji středy v pájecích bodech pro vedení vrtáků. Může mi je vytisknout také postscriptová nebo windowsovská tiskárna?

  V driverech PostScr.DLL (od verze 4.30) a WPrinter.DLL musíte nastavit parametr Files | Artwork | Driver Parameters | Hole Diameter. Otvory se budou tisknout pouze v kruhových pájecích bodech (zatímco o ostatních se předpokládá, že jsou určeny pro SMD), pokud je zadaný průměr kladný. Zadáte-li však tutéž hodnotu se záporným znaménkem, budou se otvory tisknout ve všech pájecích bodech.

  Ve verzi 4.40 je tisk otvorů podrobně ošetřen v menu Files | Print | Options, kde lze nastavit jednotný průměr všech otvorů (samozřejmě jen v pájecích bodech, které nějaký otvor mají), anebo redukovat skutečný průměr o zadanou hodnotu.


 17. Pro domácí výrobu desek bych potřeboval vytisknout matrici inverzně. Jak je to možné docílit?

  Pro laserové tiskárny si lze vyžádat speciální driver (LJ_Inv.DLL). U windowsovské tiskárny pomůže malý trik: zadáte-li barvu některé tištěné vrstvy jako bílou, pozadí se automaticky vytiskne černě (od verze 4.30).


 18. Když jsem si hotovou desku v pracovní ploše několikrát okopíroval (pro výrobu více desek na jednom přířezu), změnily se mi názvy součástek. Lze se tomu nějak vyhnout?

  Před kopírováním užijte označte všechny součástky a užijte na ně příkaz Edit | Change | Explode. (Výsledek uložte do nového souboru, protože se všechny součástky rozpadly na prvky.)
Editor schemat

 1. Při editaci se mi často stane, že blokovou operací (např. Drag Block) se mi nepodaří uchopit právě ty prvky, které chci. Přejdu tedy pomocí středního tlačítka myši do režimu Add/Sub, požadované prvky jeden po druhém zvýrazním a pak s nimi manipuluji jako se skupinou (např. Drag Group). Nejde výběr bloku a výběr jednotlivého prvku kombinovat?

  V režimu Drag Block zvolte jeden roh bloku kliknutím levého tlačítka myši. Druhý roh pak zvolte kliknutím středního tlačítka namísto levého. Tím se vybraný blok zvýrazní a zároveň editor přejde do režimu Add/Sub, kde můžete přidat, či ubrat některé prvky ze zvýrazněné skupiny. Stejně se editor chová v režimech Move, Copy a Delete.


 2. Chci dodatečně odlišit zemnicí spoj tloušťkou od ostatních spojů, což vyžaduje změnit logický typ všech jeho segmentů. Lze to nějak jednoduše provést?

  S výhodou můžete použít množinové operace. Nejprve zrušte veškeré zvýraznění prvků, např. příkazem Edit | Group Operation | Unselect | All Elements. Potom příkazem Edit | Group Operation | Mark Connection aktivujte režim, v němž lze kliknutím na libovolný element vodiče nebo připojený vývod zvýraznit celý tento spoj včetně vývodů a návěští. Pokud chcete změnit pouze logické typy vodičů a zároveň zachovat logické typy návěští, musíte omezit zvýraznění příkazem Edit | Group Operation | Qualify | Lines | Wires. Pak už pouze příkazem Edit | Group Operation | Change | Logical Type aktivujete výměnu logických typů zvýrazněných vodivých segmentů za nový společný, který vyberete z tabulky.


 3. Mohu nějak dosáhnout toho, aby se různé verze téhož schematu daly od sebe po vytištění odlišit?

  Použijte speciální nápisy začínající znakem "@". Ty se při tisku nahradí aktuální hodnotou požadovaného parametru. Například @OUT_FILE_DATE_TIME bude nahrazen řetězcem obsahujícím datum a čas tisku. Standardní knihovní soubor FRAMES.SCH obsahuje rohová razítka, v nichž jsou do některých položek speciální nápisy již zabudovány.


 4. Musí být v součástce vždy vyplněna položka PACKAGE?

  Obsah pole PACKAGE předává editoru plošného spoje prostřednictvím netlistu informaci o tom, jaké je geometrické rozložení vývodů na pouzdru součástky. Kromě procesu generování netlistu se tento parametr v editoru schematu nevyužívá. Není tedy bezpodmínečně nutno věnovat pozornost určení použitého pouzdra již v počátečním stadiu vytváření schematu.


 5. Při kreslení schematu jsem se zatím nezabýval tím, jak budou vypadat pouzdra finálně použitých součástek. Během umísťování součástek editor přidělil každé součástce pouzdro určené knihovní předlohou. Část obecných odporů bych teď ale chtěl změnit na TRxxx. Lze k tomu použít množinové operace?

  Předpokládejme, že jsou zvýrazněny právě ty součástky, jejichž pouzdra mají být změněna. Příkazem Edit | Group Operation | Qualify | Alphanumerical | Packages omezíme zvýraznění pouze na řetězce PACKAGE. Zvýraznění se vztahuje i na řetězce, které jsou skryté. V menu Edit | Group Operation | Change | Text (Replace) zapíšeme do položky Text to Find hvězdičku "*", což znamená, že měnit se bude obsah všech zvýrazněných řetězců bez ohledu na jejich obsah. Do položky New Text pak zapíšeme název nového pouzdra – "TRxxx". Příkaz Replace All provede výměnu všech textů.


 6. Mám schematický soubor, v němž jsem si některé součástky sám vytvořil. Jak je mám zařadit do knihovny?

  Užijte příkaz Librarian | Add File to Library, jehož parametrem bude jméno uvedeného schematického souboru. Tím se všechny předlohy z tohoto schematu zařadí do knihovního rejstříku. Pokud nové předlohy mají nahradit stávající předlohy stejných jmen, zařaďte navíc příkazem Librarian | Select Prior File nový soubor na první pozici mezi "zaknihovanými" soubory. Upravený knihovní rejstřík uložte příkazem Librarian | Save.
Systém Formica

 1. Kdy bude Formica dostupná pro operační systém Linux?

  Formica verze 4.40 pod Linuxem (a emulátorem WINE) již pracuje. Podrobnosti najdete v diskusním fóru.


 2. Vždy při startu programu nejprve provedu tytéž operace. Mohu si je nějak zmechanizovat?

  Ano, pomocí makra (od verze 4.30). Pokud je navíc definujete pro klávesu <Ctrl-Alt-S>, vyvolá se toto makro při spuštění programu automaticky.


 3. To si mám z obrazovky všechno opisovat?

  Text zobrazený v kterémkoliv menu nebo tabulce můžete vypsat do souboru po stisku klávesy <Ctrl-Ins> (od verze 4.30). Ve verzích pro MS-DOS stejnou funkci vykonává klávesa <Ctrl-PrintScreen>.


 4. Na počítači s procesorem Intel Celeron 300 MHz mi nejdou spustit programy LAYOUT-D, LAYOUT-F a SCHEME-D. Po spuštění vypíše program chybu: Runtime error 200 at xxxx:yyyy.

  Jde o chybu run-time knihovny Borland Pascalu, která se projevuje při spuštění starších verzí programu (před Rel. R64 z roku 1998) na procesorech Pentium Pro 200 MHz nebo rychlejších. Chybu lze opravit (záplatovat) utilitou, kterou si můžete nahrát zde.


3. října 2007