Syntax vstupního souboru

Program
Typy
Deklarace procedur a funkcí
Vytvoření součástky
Speciální procedury pro obsah součástky
Vestavěné funkce