Volání

genlib [-m N] [-o Výstup] [-d DebugovacíVýstup] Vstup

N je celé kladné číslo. Určuje maximální šířku knihovny, defaultně je to 32000 jednotek. Ovlivňuje pouze vzhled knihovny.

Výstup je jméno souboru, do kterého se zapíše vygenerovaný výstup (tj. PCB soubor). Defaultně to je standartní výstup.

DebugovacíVýstup je jméno souboru, kam se vypisují nápisy vzniklé příkazy write a writeln. Defaultně standartní chybový výstup.